W dniu dzisiejszym zostało złożone pismo do Prezydent Miasta Rzeszowa Tadeusz Ferenc – Mieszkańcy informujące ,że Rada Osiedla Zwięczyca negatywnie opiniuje wniosek dotyczący zmiany nazwy ulicy Podkarpackiej na ulicę ks.Romana Sikory (dot. odcinka od skrzyżowania ulicy Podkarpackiej z ulicami Jarowa/Beskidzka do granicy miasta ) . Powyższy wniosek został złozony przez grupę mieszkańców naszego osi…edla. Jednocześnie […]

Czytaj więcej →

Kilka miesięcy temu Rada Osiedla Zwięczyca zwróciła się z prośbą do Zarządu Zieleni Miejskiej o budowę dwóch alejek tzw. łączników na cmentarzu komunalnym przy ulicy Świętokrzyskiej. W ubiegłym tygodniu w ramach zawartej umowy wykonano jedną alejkę oznaczoną numerem A6 W propozycjach do projektu uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na rok 2019 , Rada Osiedla Zwięczyca złożyła […]

Czytaj więcej →

Kilka miesięcy temu Rada Osiedla Zwięczyca wystąpiła z wnioskiem do Miejskiego Zarządu Dróg o doświetlenie wielu miejsc na naszym osiedlu . Doświetlenie to miało polegać na montażu na istniejących słupach energetycznych dodatkowych opraw oświetleniowych . Spośród umów, które otrzymaliśmy do podpisania z właścicielami posesji na których stoją wskazane słupy energetyczne tylko kilku z różnych powodów […]

Czytaj więcej →

W związku z pytaniami odnośnie oświetlenia ulicy Saletyńskiej informuję ,że na Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rzeszowa z dniem 6 września 2018 roku ogłoszony został przetarg na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie oświetlenia ulicznego ulicy Saletyńskiej http://bip.erzeszow.pl/…/30708,roboty-budowlane-polegajace-…

Czytaj więcej →

Jak niebezpieczne i jak trudne do pokonania szczególnie dla osób starszych były schody na ulicy Saletyńskiej wiedzą wszyscy ,którzy z tych schodów korzystali. W ubiegłym roku , Rada Osiedla Zwięczyca zwróciła się do Miejskiego Zarządu Dróg o remont tych schodów… w poniedziałek 17 września rozpoczęto ich remont .  

Czytaj więcej →