W wyznaczonym terminie zostanie złożony wniosek Rady Osiedla Zwięczyca z wynikami konsultacji,które zostały przeprowadzone na naszym osiedlu w ubiegłym roku. Wniosek ten zawiera propozycje zmian dotyczących komunikacji miejskiej i jej poprawy.

INFORMACJA DLA RAD OSIEDLI
(24 grudnia 2018)
Szanowni Przewodniczący Rad Osiedli,
W związku z planowanymi do wprowadzenia od dnia 01 lutego 2019 r. zmianami w komunikacji miejskiej zachęcamy wszystkie Rady Osiedli do składania wniosków oraz propozycji zmian zarówno w siatce połączeń jak i w rozkładach jazdy miejskich autobusów.

Wszystkie propozycje zostaną przeanalizowane przez tut. Zarząd oraz omówione na spotkaniu z Przedstawicielami Rad Osiedli na spotkaniu, które odbędzie się w drugiej połowie stycznia 2019 r. Spotkanie to będzie miało na celu zaopiniowanie nowego projektu sieci oraz nowych rozkładów jazdy.

Propozycje zmian można przesyłać pocztą tradycyjną na adres ZTM w Rzeszowie, ul. Trembeckiego 3, 35-234 Rzeszów bądź pocztą elektroniczną na adres: ztm@ztm.erzeszow.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 stycznia 2019 r.

Rozpatrywane będą wyłącznie wnioski składane w imieniu Rady Osiedla przez jego Przewodniczącego.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców Rzeszowa do zgłaszania uwag dot. zmian w komunikacji miejskiej do Przedstawicieli swoich Rad Osiedli.

http://ztm.rzeszow.pl/informacja-dla-rad-osiedli/ Zobacz więcej

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


*