Zarząd Rady Osiedla Zwięczyca :

Janusz Borek – przewodniczący
Tomasz Gancarczyk – wiceprzewodniczący
Konrad Zawadzki – wiceprzewodniczący
Małgorzata Janik – sekretarz

Członkowie Rady Osiedla Zwięczyca :
Bereś Beata
Dander Wioletta
Domaradzka Małgorzata
Gul Edward
Kędzierski Paweł
Krawczyk Beata
Ptak Kamil
Rozmund Marta
Skowron Mariusz
Sołtys Piotr
Stopyra Jolanta