Przewodniczący : Borek Janusz

Z-ca : Gancarczyk Tomasz

Z-ca: Głazowski Stanisław

Sekretarz : Janik Małgorzata

Członek : Domaradzka Agnieszka

Członek :Stopyra Jolanta

Członek : Zając Mateusz