Rzeszowski Dom Kultury przygotował 720 miejsc dla dzieci w ramach feryjnych półkolonii, które zostaną zorganizowane w terminie od 11 lutego do 22 lutego 2019 roku. Zimowy wypoczynek odbędzie się w dwóch tygodniowych turnusach w dwunastu filiach na terenie całego Rzeszowa. Liczba dostępnych miejsc jest ograniczona. Zajęcia organizowane będą od poniedziałku do piątku w godzinach: ➡️ […]

Czytaj więcej →

  W wyznaczonym terminie zostanie złożony wniosek Rady Osiedla Zwięczyca z wynikami konsultacji,które zostały przeprowadzone na naszym osiedlu w ubiegłym roku. Wniosek ten zawiera propozycje zmian dotyczących komunikacji miejskiej i jej poprawy. INFORMACJA DLA RAD OSIEDLI (24 grudnia 2018) Szanowni Przewodniczący Rad Osiedli,… W związku z planowanymi do wprowadzenia od dnia 01 lutego 2019 r. […]

Czytaj więcej →

W dniu dzisiejszym zostało złożone pismo do Prezydent Miasta Rzeszowa Tadeusz Ferenc – Mieszkańcy informujące ,że Rada Osiedla Zwięczyca negatywnie opiniuje wniosek dotyczący zmiany nazwy ulicy Podkarpackiej na ulicę ks.Romana Sikory (dot. odcinka od skrzyżowania ulicy Podkarpackiej z ulicami Jarowa/Beskidzka do granicy miasta ) . Powyższy wniosek został złozony przez grupę mieszkańców naszego osi…edla. Jednocześnie […]

Czytaj więcej →

Kilka miesięcy temu Rada Osiedla Zwięczyca zwróciła się z prośbą do Zarządu Zieleni Miejskiej o budowę dwóch alejek tzw. łączników na cmentarzu komunalnym przy ulicy Świętokrzyskiej. W ubiegłym tygodniu w ramach zawartej umowy wykonano jedną alejkę oznaczoną numerem A6 W propozycjach do projektu uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na rok 2019 , Rada Osiedla Zwięczyca złożyła […]

Czytaj więcej →

Kilka miesięcy temu Rada Osiedla Zwięczyca wystąpiła z wnioskiem do Miejskiego Zarządu Dróg o doświetlenie wielu miejsc na naszym osiedlu . Doświetlenie to miało polegać na montażu na istniejących słupach energetycznych dodatkowych opraw oświetleniowych . Spośród umów, które otrzymaliśmy do podpisania z właścicielami posesji na których stoją wskazane słupy energetyczne tylko kilku z różnych powodów […]

Czytaj więcej →