W związku z tworzeniem się zastoisk wody na ulicy Brzegowej, Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie po przeprowadzeniu niwelacji terenu zaproponował rozwiązanie w postaci wykonania nowej nawierzchni asfaltowej. Wymagało to jednak uzyskania zgody mieszkańców ulicy Brzegowej, ponieważ nowa nawierzchnia musiała zostać podniesiona o średnio 10 centymetrów, co wiązało się z przebudowa zjazdów i odprowadzeniu wody opadowej […]

Czytaj więcej →

Rada Osiedla Zwięczyca na bieżąco zgłasza do odpowiednich Wydziałów UM uwagi mieszkańców. Niestety na czas realizacji jak i samą ich realizację często nie mamy wpływu.                                                    

Czytaj więcej →

Dla tych co jeszcze tego nie zrobili pzypominamy o konieczności złożenia deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Można to zrobić : – za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP – w przypadku osoby posiadającej nieruchomość na własność (nie dotyczy to przypadków, gdzie jest współwłasność). W pierwszej kolejności należy wypełnić formularze z aktywnymi polami do wypełnienia – dokumenty […]

Czytaj więcej →

Samorządowa Rada Osiedla Zwięczyca zgłosiła następujące wnioski do projektu Uchwały Budżetowej Miasta Rzeszowa na rok 2021. 1. Zagospodarowanie terenu tzw. Kaczernego (m.in. poprzez budowę aquaparku, lodowiska, planetarium, oceanarium, ogrodu zoologicznego lub parku rozrywki. Teren Kaczernego to ok.28 hektarów należących do Agencji Nieruchomości Rolnych. Jeśli chodzi o infrastrukturę drogową teren ten leży w pobliżu drogi powiatowej […]

Czytaj więcej →

Do 22 czerwca br. mieszkańcy Rzeszowa zobligowani byli do złożenia nowych deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi, niestety wielu mieszkańców jeszcze tego nie zrobiło. Dlatego też przypominamy o konieczności złożenia deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Można to zrobić : – za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP – w przypadku osoby posiadającej nieruchomość na własność (nie dotyczy […]

Czytaj więcej →