INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW OSIEDLA ZWIĘCZYCA

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów ( dawny Rzeszowski Zakład  Energetyczny )  zamierza dokonać przebudowy istniejącej sieci  niskiego napięcia 230 V/ 400 V

z oświetleniem ulicznym i przyłączami na Osiedlu Zwięczyca. W ramach tego zadania wykonuję projekty oraz jestem pełnomocnikiem PGE Dystrybucja S.A. Oddziału Rzeszów, do uzyskiwania zgód na przebudowę sieci zasilanych ze stacji transformatorowych:

  1. a) Zwięczyca 5 – południowa i północna część ulicy Karkonoskiej od skrzyżowania z ulicą Beskidzką do okolicy budynku nr 103 oraz wzdłuż ulicy Beskidzkiej od okolicy budynku nr 97 (strona południowa) i budynku nr 154 (strona północna) do okolicy budynku nr 145
  2. b) Zwięczyca 6 – północna część ulicy Karkonoskiej od okolicy budynku nr 74 do okolicy budynku nr 240
  3. c) Zwięczyca 3 – wzdłuż ulicy Jarowej od okolicy budynku nr 105 do okolicy budynku nr 165

i dalej wzdłuż ulicy Jarowej do okolicy budynku nr 177, oraz wzdłuż ulicy Leśnej od skrzyżowania z ulicą Jarową  do okolicy budynku nr 19 przy ulicy Leśnej

  1. d) Zwięczyca 10 – wzdłuż ulicy Brzegowej od okolicy budynku nr 18, do skrzyżowania z ulicą Jarową, wzdłuż ulicy Jarowej od okolicy budynku nr 183 do okolicy budynku nr 220

Sieć istniejąca funkcjonuje już wiele lat i wymaga przebudowy w celu zapewnienia możliwości ciągłej dostawy energii elektrycznej o odpowiednich parametrach. 

 

Inaczej mówiąc jest to  modernizacja linii niskiego napięcia i przyłączy do  budynków

oraz linii oświetlenia ulicznego polegająca na  wymianie  słupów żelbetowych typu ŻN

( z otworami), na słupy żelbetowe wirowane ( okrągłe) oraz  przewodów  gołych AL (aluminiowych ) na nowe typu AsXSn izolowane koloru czarnego, skręconych w jedną wiązkę.

Zalety nowych rozwiązań to:

  1. bardziej wytrzymałe słupy, zdolne do przenoszenia większych sił, przez co nie ma konieczności stosowania słupów podwójnych ( rozkracznych w kształcie litery A),

a zbudowane na tych słupach sieci napowietrzne są bardziej odporne na uszkodzenia przy występowaniu coraz częstszych anomalii pogodowych

  1. przewody izolowane typu AsXSn posiadają izolację na wszystkich 3 fazach oraz na przewodzie zerowym, co czyni ich bardziej bezpiecznymi i przyjaznymi dla otoczenia gdyż można przy ich stosowaniu zachować mniejsze odległości od gałęzi drzew
  2. równocześnie przewody typu AsXSn pozwalają na stosowanie większych przekrojów przewodów przewodzących prąd, co umożliwia zwiększenie ilości podłączanych odbiorców, poprawia jakość dostarczanej energii elektrycznej oraz zmniejsza ilość awarii (izolacja przewodów) nasilających się w trudnych warunkach atmosferycznych

 

Do uzyskania akceptacji przebudowy przez  Prezydenta Miasta Rzeszowa, zachodzi konieczność odnowienia zgody każdego właściciela (właścicieli) działki, na której znajdują się projektowane słupy lub nad którą  przechodzą przewody linii energetycznej, oświetlenia ulicznego, względnie przyłącza. Zgoda właściciela wyrażana jest poprzez podpisanie dostarczonej do niego przez pełnomocnika PGE Dystrybucja S. A. umowy dotyczącej zgody. Umowa zawiera dane właściciela ( właścicieli ) opis prac, które będą wykonane w ramach przebudowy, a na odwrocie znajduje się fragment mapy z zaznaczonym zakresem prac na działce.

Dla w/w zakresu prac ujętych w punktach a, b, c i d wykonuję projekty przebudowy oraz jako pełnomocnik PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów uzyskuję odnowienie zgód na lokalizację przebudowywanych urządzeń.

Koszt przebudowy pokrywa w całości PGE Dystrybucja S.A.

Po skompletowaniu wszystkich zgód dla danego zadania, Prezydenta Miasta Rzeszowa wyda pozwolenia na przebudowę i PGE Dystrybucja S.A. będzie mogła przystąpić do  wymiany starej linii energetycznej.

Jest to  bardzo ważne  dla mieszkańców bo nowa linia znacznie zwiększa  bezpieczeństwo, ogranicza awarie i daje dużą pewność dostawy energii.

 

                                                                                                                              Z poważaniem
                                                                                                                           Surowiec Bogusław

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


*